Zaujímavé odkazy:

- www.zdravie.sk

- Slovenská lekárnická komora

- Databáza liekov

- Liga proti rakovine