Lekáreň Karmel, s.r.o.  
Poskytovanie komplexnej lekárenskej starostlivosti
Verejná výučbová lekáreň Farmaceutickej fakulty UK